OPK #5 Czy wszystko co stworzysz jest utworem?

OPK #5 Czy wszystko co stworzysz jest utworem?